Vyznamenání členů SDH

vyznamenání a odbornost

Seznam platný k 31. 12. 2019

Udělování vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se řídí Statutem vyznamenání, způsob jejich nošení pak upravuje Stejnokrojový předpis.

Vysvětlivky zkratek:

 • OSH – okresní sdružení hasičů
 • KSH – krajské sdružení hasičů
 • SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • VV SH ČMS – výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí)

Medaile SH ČMS Za věrnost:

 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

shcms-za-vernost-10
shcms-za-vernost-20
shcms-za-vernost-30
shcms-za-vernost-40
shcms-za-vernost-50
shcms-za-vernost-60
shcms-za-vernost-70
shcms-za-vernost-80

Čestné uznání SH ČMS:

 • Uděluje se hasičům i celým sborům.
 • Lze udělit opětovně.
 • Tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání vydávají teprve od roku 2011.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

shcms-cestne-uznani-osh
shcms-cestne-uznani-ksh
shcms-cestne-uznani-ustredi

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci:

 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání OSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

shcms-za-prikladnou-praci

Medaile SH ČMS Za zásluhy:

 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

shcms-za-zasluhy

Medaile sv. Floriána:

 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

shcms-medaile-sv-floriana

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy:

 • Uděluje VV SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile sv. Floriána.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

shcms-za-mimoradne-zasluhy

Řád sv. Floriána:

 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

shcms-rad-sv-floriana

Titul Zasloužilý hasič:

 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Další podmínkou věk alespoň 65 let a alespoň 40 let členství v SDH.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy zasloužilých hasičů.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-zaslouzily-hasic

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu:

 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-za-zasluhy-o-vychovu

Medaile SH ČMS Za záchranu života:

 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-za-zachranu-zivota

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost:

 • Uděluje vkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

shcms-za-odvahu-a-statecnost

Systém vyznamenání SH ČMS:

shcms-diagram-hasici

Sdílejte!