Výročka zrušena

Valná hromada sboru, která se měla konat 18.12.2021, se na základě vývoje epidemiologické situace a přijatých rozhodnutích vlády ČR, se stejně jako v loňském roce ruší.

19.12.2021 bude svolána výborová schůze, na které projednáme veškeré administrativní úkony, nutné k zakončení uplynulého roku. Jedním z bodů, bude také případný náhradní termín Valné hromady. Na výbor, bude pozván i revizor sboru, pro kontrolu hospodaření a pokladní knihy.

starosta sboru

Sdílejte!