O webu

Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Rožná. Najdete zde téměř vše o historii i současnosti našeho sboru, včetně přehledů zásahů, výsledků soutěží, fotografií a mnoho dalších užitečných informací.

Rožná a oheň patří nerozlučně k sobě. Víme, že první osadníci, kteří přicházeli do našeho kraje, oheň dovedně využívali. Žďářili, tedy vypalovali lesy, aby získali prostor pro zakládání polí a stavby prvních příbytků. Z pověstí, které bohužel nejsou přímo doloženy, se domníváme, že právě tito první osadníci zbudovali na kopci Hradisko dřevěný hrádek obehnaný valy. Jeho obyvatelé střežili obchodní cestu z Moravy do Čech, přesněji z Brna přes Pernštejn do Bystřice, Dalečína, Jimramova, Poličky a dále. A právě zapalování – rozžínání strážních ohňů na této cestě, dalo jméno naší obci ROŽNÁ. Plameny se tak dostaly i do novodobého roženského obecního znaku.

Stejně jako naši předkové i my víme, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a tak je jasné, že tam, kde je oheň musí být i někdo, kdo by mu nedovolil ničit a zabíjet. Lidé se požárů vždy velmi obávali, ale jejich šance proti běsnícímu živlu byly malé. Naštěstí nové technické vynálezy s sebou přinesly nové možnosti i v oblasti likvidace požárů. Vedení obce se proto již v roce 1878 rozhodlo zakoupit účinného pomocníka v boji s ohněm – vozní stříkačku.

A o rok později, v roce 1879, vznikl v Rožné i Sbor Dobrovolných Hasičů.

Sdílejte!