Dokumenty

Požární útok

požární útok – propozice

požární útok – schéma

požární útok – základna

požární útok 2014

testové otázky 2014

Zásahová jednotka

Metodický pokyn prevence

Metodický pokyn na získání odborností

Normy znalostí hasičů

Ústní část – zpracované

Testové otázky 2011 + odpovědi-Hasič

Ostatní dokumenty

Návrh na vyznamenání – vzor

Body návrhu zdůvodnění vyznamenání

Vznik a zánik org. jednotek

Žádost o přestup

Rozloučení, vystupování na pohřbu

Rukovet funkcionáře SDH

Rady občanům

Změna zákona o HZS ČR 2013

Zdravotní – slovník výrazů

Zdravotní – resuscitace

Zdravotní – polohovaní postižených

Zdravotní – karta prvni pomoci

Zákony týkající se požární ochrany

Zákon o provozu komínů a spotřebičů paliv

Výstražné symboly na autech

Tísňové volání

Školní výchova – požární ochrana

Školní výchova – bezpečně s elektřinou

Signály

Prevence

Postup zvládaní dopravní nehody

Jak zachraňovat

Jak správě volat na tísňovou linku

Sdílejte!