Ing. Petr Beran

V našem sboru byl 35 let členem výboru, z toho 3 roky jako referent mládeže, 22 let jako starosta sboru a 10 let jako náměstek starosty. Pod jeho vedením získal sbor dobrovolných hasičů v Rožné vysokou reputaci nejen v obci, ale i v okresním měřítku. Dále zastával dlouhých 14 let funkci starosty okrsku Dolní Rožínka.

Byl členem VV OSH ve Žďáře nad Sázavou, vedoucím odborné rady organizační našeho okresu i členem ústřední rady vnitroorganizační .

Vystudoval univerzitu 3. věku pro funkcionáře SH ČMS a když vznikla Univerzita dobrovolného hasiče, začal tam sám přednášet. Měl odbornost hasiče prvního stupně a za svoji aktivní práci získal mnoho uznání a prakticky všechna vyznamenání.

Roku 2009 při oslavách 130 výročí založení našeho sboru mu bylo uděleno za jeho celoživotní práci jedno z nejvyšších vyznamenání našeho sdružení a to Řád svatého Floriána.

Na návrh výboru místní organizace mu byl jako prvnímu starostovy v naší dlouhé historii udělen titul Čestný starosta sboru i když už pouze, In memoriam.

Na základě všech těchto skutečností, jsme se rozhodli vytvořit pietní místo v naší nové hasičské zbrojnici, která byla postavena za obrovského přínosu bratra Ing. Petra Berana.

Sdílejte!