Plánované akce SDH Rožná

Plánované akce SDH Rožná
Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Sestava MH na první závod DHL 2016 v Rozsochách

Družstvo A:
Kaša Jindra, Blechová Kristýna, Fučíková Aďa, Novotný Radim, Kaša Martin, Blecha Dominik

Družstov B:
Prokopová Nikola, Čížkvá Tereza, Havlík Lukáš, Čížek Jakub, Prokop Jirka, Novotný Radim

Družstvo C:
Čížková Natálka, Havlíková Nelča, Hanus David, Sedlák Daniel, Chytrý Jirka, Huserek Mára

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Termíny soutěží DHL pro rok 2016

Termíny soutěží DHL pro rok 2016

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Termíny soutěží DHL | Štítky: | Napsat komentář

VVH

Výroční schůze, se konala 12.12.2015 v KD Rožná
Zahájení a řízením schůze byl pověřen starosta sboru br. Jan Mrňous. Účastnilo se jí 34 členů z 45. 8 členů bylo řádně omluveno.Byli také přítomni dva hosté a to místostarosta obce Rožná, pan David Hanus a paní Marie Fendrychová.
Starosta poté vyzval jednatele br. Matušku o přednesení zprávy o činnosti sboru v uplynulém roce. Mezi nejdůležitější bylo, že nám v uplynulém roce zemřel náš nejstarší člen, bratr Jiří Hofírek. Členem našeho sboru, byl dlouhých 69 let a proto mu byla udělena Medaile Za mimořádné zásluhy in memoriam, za jeho celoživotní práci pro hasičské hnutí. Další dva ukončili členství.
To znamená, že k 1.1.2015 máme 43 členů dospělých a 26 členů mladých hasičů. Když nás ve své zprávě informoval vedoucí mládeže br. Havlík mimo jiné o ukončení členství tří členů a jednom přestupu do jiného sboru. Neoficiálně máme také 12 dětí do 6 let, které se scházejí na pravidelných nedělních schůzkách.
Velitel sboru br.Sedlák nás informoval o zásahové jednotce, která měla v roce 2015 osm výjezdů a také o její vybavenosti. Pro rok 2016 bude mít 16 členů.
Následovala zpráva hospodáře br. Nevěčného a předsedy revizní rady br. Honka.
Další bod programu bylo předání vyznamenání. Za zmínku stojí udělení jednoho z nejvyšších vyznamenání Medaile Za mimořádné zásluhy mimo již zmíněného br. Hofirka ještě, veliteli br. Sedlákovi, Janu Mrňousovi st. a Oldřichu Mašovi. Poslední dva jmenovaní, byli také přijati mezi zasloužilé funkcionáře okresu Žďár nad Sázavou.
Poté provedl starosta podrobnější rozbor naší činnosti za uplynulé období, přednesl plán práce na rok 2016 a podal informace z vyšších orgánů sdružení.
V diskuzi vystoupil místostarosta naší obce pan Hanus. Mimo jiné poděkoval za vynikající spolupráci s naší organizací. Následovalo poděkování paní Fendrychové, která jako dcera po zesnulém br. Hofirkovi převzala udělené vyznamenání.
Schůzi ukončil starosta sboru a následovalo občerstvení.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Fotografie DHL ročníku 2015

Fotky z prvního kola z Nedvědice

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Výsledky 2015 | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář